Monthly Archives April 2018

Välja kakel….

Det finns många olika saker som måste göras när du är husägare. Här handlar det ju om att hela tiden se till att inget är trasigt eller påverkar värdet på din investering i en negativ riktning. Något som är mycket viktigt i ett hem är att kök, toaletter och badrum verkligen fungerar och håller hög klass. Detta är något som tillsammans med värme, el, vatten och fasad sätter värdet på ditt hus. När det är dags att renovera badrum, finns det dock något som är mycket roligt mitt i allt det som är dyrt och tar lång tid. Detta är att vara den som tar sig runt på stan eller kikar på nätet efter det nya fina kaklet som ska sitta på väggen samt de klinkerplattor som ska ligga fast på golvet. Badrum skapade med kakel och klinker ger alltid ett högre värde.

Vikti...

Läs mer >